BA.03 Resultaten van de REACT-2 studie: is er plaats voor een directe total-body CT scan bij ernstig gewonde patiënten?


J.C. Sierink, K. Treskes, M.J.R. Edwards, B.J.A. Beuker, D. Den Hartog, J. Hohmann, M.G.W. Dijkgraaf, J.S.K. Luitse, L.F.M. Beenen, M.W. Hollmann, J.C. Goslings

Voorzitter(s): E.C.T.H. Tan & D. Boerma

Vrijdag 29 mei 2015

14:36 - 14:46u in Brabantzaal

Categorieën: best abstract en best poster sessie

Parallel sessie: NVvH Best Abstract en Best Poster Award


Inleiding
in de literatuur wordt overlevingswinst beschreven bij het gebruik van een directe total-body CT scan bij ernstig gewonde patiënten. Level-1 bewijs ontbreekt echter.

Methoden
in deze multicentrische gerandomiseerde studie, ondergingen 541 trauma patiënten een directe total-body CT scan (TBCT groep) en 542 patiënten de standaard work-up middels Röntgen foto’s, echo abdomen en CT-scan op indicatie (standaard groep). Trauma patiënten met bedreigde vitale parameters, klinische verdenking op ernstig letsel of specifieke ongevalsmechanismen werden geïncludeerd. Primaire uitkomstmaat was ziekenhuis-mortaliteit. Secundaire uitkomstmaten waren stralingsdosis, klinisch relevante tijdsintervallen, gemiste letsels en directe medische kosten.

Resultaten
De ziekenhuis-mortaliteit was gelijk in beide groepen (TBCT 15.9% vs. standaard 15.7%, P=0.923). Er was een minimale stijging van de mediane stralingsdosis tijdens de gehele opname in de TBCT groep, maar in de standaard groep waren aanzienlijk meer patiënten met een lagere stralingsdosis (TBCT 21.0mSv [IQR=20.9-25.2] vs. standaard 20.6mSv [IQR=11.8-27.6], P<0.001). Tijd van binnenkomst tot einde beeldvorming was lager in de TBCT groep (30 min vs 37 min, P<0.001). Het aantal gemiste letsels was gelijk in beide groepen (45 [8.8%] vs. 53 [10.1%], P=0.448). De directe medische kosten waren €24,967 (95% CI: €21,880- €28,752) in de TBCT groep en €26,995 (95% CI: €23,326-€30,908) in de standaard work-up groep (P=0.439).

Conclusie
Het gebruik van de total-body CT scan is veilig, verkort de tijd op de traumakamer en leidt niet tot hogere medische kosten, maar er is geen overlevingswinst aangetoond en aanzienlijk meer patiënten in de standaard groep ontvangen een lagere stralingsdosis.