P01. Postoperatieve cognitieve veranderingen in afzonderlijke domeinen bij oudere oncologische patiënten


M.G. Huisman, I.B. Hovens, R.G. Schoemaker, G.H. de Bock, A.R. Absalom, G.J. Izaks, B.L. van Leeuwen

Voorzitter(s): E.C.T.H. Tan & D. Boerma

Vrijdag 29 mei 2015

14:00 - 14:04u in Brabantzaal

Categorieën: best abstract en best poster sessie

Parallel sessie: NVvH Best Abstract en Best Poster Award


Doel
Postoperatieve cognitieve dysfunctie (POCD) treft vooral ouderen. Hoewel de cognitieve problemen die chirurgische patiënten ervaren sterk variëren, wordt POCD gedefinieerd als een algemene postoperatieve cognitieve achteruitgang. Het doel van deze studie is om inzichtelijk te maken hoe POCD in verschillende domeinen gekarakteriseerd is.

Methode
Bij patiënten ≥65 jaar die electief een resectie van een solide tumor ondergingen, werden preoperatief en drie maanden postoperatief neuropsychologische testen afgenomen voor de domeinen geheugen, planning en informatieverwerking. POCD werd gedefinieerd als postoperatieve achteruitgang van ≥ 1 standaarddeviatie op ten minste 2 testscores. Met exploratieve factor analyse werden continue scores gemaakt voor cognitief functioneren in afzonderlijke domeinen.

Resultaten
Van de 144 patiënten (gemiddelde leeftijd: 72) voldeden 19 (13,2%) aan de criteria voor POCD: 11 enkel voor geheugen, 6 enkel voor planning en informatieverwerking en 2 voor alle domeinen. Verandering in planning was zwak gecorreleerd met verandering in geheugen (r = 0.207, p=0.013) en informatieverwerking (r = 0.196, p=0.019), maar verandering in geheugen en informatieverwerking waren onderling niet gecorreleerd (r = 0.011, p=0.900).

Conclusie
Bij oudere patiënten is drie maanden postoperatief sprake van een wisselende mate van achteruitgang in afzonderlijke cognitieve domeinen. Daarbij lijkt er slechts een zwakke, of zelfs geen, relatie te bestaan tussen de postoperatieve achteruitgang in verschillende domeinen. Bij het definiëren van POCD als een algemene postoperatieve cognitieve achteruitgang, zonder aandacht te besteden aan de aangedane cognitieve domeinen, kan dus belangrijke informatie verloren gaan. Toekomstige studies zullen de relatie tussen pathofysiologische markers en risicofactoren met POCD in afzonderlijke cognitieve domeinen onderzoeken.