S01 De oudere chirurg een probleem of een zegen?


Voorzitter(s): P.J.E.H.M. Kitslaar (em. hoogleraar)

Donderdag 28 mei 2015

13:00 - 14:00u in Brabantzaal

Categorieën: symposium, algemene chirurgie


Symposium van de ABCommissie

Nederlanders worden ouder en werken langer door. Dat gaat ook op voor medisch specialisten, incluis chirurgen. Met enige zelfspot wordt wel gezegd: "Alleen wijn en kaas verbeteren met het ouder worden". Dat gaat, zeker ten dele, ook op voor chirurgen. De heelkunde is topsport, met name ook lichamelijk. Met het ouder worden kunnen dan verschillende psychische en lichamelijke problemen gaan spelen. Het wordt vaak lastiger om te gaan met toenemende administratieve belasting, ICT ontwikkelingen, toenemende (sub)specialisatie, grotere vakgroepen / maatschappen, enz. Maar ook kunnen met het ouder worden vaardigheden verminderen die mogelijk klinische resultaten negatief beïnvloeden, vooral bij een laag volume aan complexe operaties.

Aan de andere kant zitten er ook duidelijke voordelen aan het ouder worden. De klinische en operatieve ervaring neemt toe met de jaren. Dit gaat ook op voor de omgang met collega's: het wordt vaak gemakkelijker om niet primair te reageren en wat meer afstand te nemen van een probleem. De bestuurlijke betrokkenheid en activiteit neemt ook toe met de leeftijd. Klinisch zijn er ook duidelijke voordelen: veel wat oudere chirurgen zijn breder opgeleid met een vaak meer holistische visie op het vakgebied dan jongere collega's. Tenslotte, jongere collega's groeien en ontwikkelen zich met behulp en steun van hun oudere collega's.

De Advies en Bemiddelings Commissie (ABC) van de NVvH staat al vele jaren vakgroepen en maatschappen van de vereniging bij met het analyseren, het maken van een plan van aanpak en het oplossen van problemen bij het functioneren en het begeleiden van onze leden. Daarnaast heeft de ABC de analyse en rapportage met (medische) calamiteiten ter hand genomen. Tenslotte onderzoekt de ABC op dit moment in hoeverre er behoefte is aan individuele coaching van leden en hoe die coaching er dan uit zou moeten gaan zien.

Het Bestuur van de NVvH (h)erkent de adviserende en ondersteunende taak van de ABC. Daarom krijgt de ABC het podium op "prime time" om haar taak toe te lichten bij het helpen oplossen van problemen die in elke vakgroep / maatschap kunnen ontstaan maar die niet lokaal kunnen worden opgelost. In dit symposium is de kapstok "de oudere chirurg". Aan de hand van "life" voorbeelden wordt de problematiek toegelicht waarvoor de ABC wordt ingeschakeld.

13:00-13:20
Een probleem
P. Gerritsen, H.R. van Dop

13:20-13:40
Een zegen
H.L.F. Brom, O.J Repelaer van Driel

13:40-14:00
Samenvatting, oplossingsrichtingen en interactieve discussie
H.J. van Bockel, D.J. Gouma

Meer info