Chemoradiatie of TME na locale excisie?


J.B. Tuynman

Voorzitter(s): C. Hoff & A.E.M. van der Pool

Donderdag 28 mei 2015

15:50 - 16:10u in Baroniezaal

Categorieën: symposium, colorectale chirurgie

Parallel sessie: S11 Rectumsparende behandeling van de patiënt met een rectumcarcinoom: niet alleen voor de oudere patiënt


Symposium van de Werkgroep Coloproctologie

Meer info