(Chemo)radiatie of TME voor distaal rectumcarcinoom


J.H.W. de Wilt

Voorzitter(s): C. Hoff & A.E.M. van der Pool

Donderdag 28 mei 2015

16:10 - 16:30u in Baroniezaal

Categorieën: symposium, colorectale chirurgie

Parallel sessie: S11 Rectumsparende behandeling van de patiënt met een rectumcarcinoom: niet alleen voor de oudere patiënt


Symposium van de Werkgroep Coloproctologie

Meer info