‘Definitive care’ bij de ouderen, wat zij de grenzen?


J. van Buijtenen

Voorzitter(s): C.M. Lameijer

Vrijdag 29 mei 2015

11:40 - 12:00u in Multifunctionele zaal

Categorieën: symposium, traumachirurgie

Parallel sessie: S16 De oudere traumapatiënt


Symposium van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie