The Young, The Old and The Ugly


H. van Goor

Voorzitter(s): E.G.J.M. Pierik

Vrijdag 29 mei 2015

17:00 - 17:30u in Brabantzaal

Categorieën: algemene chirurgie, plenair

Parallel sessie: Excellent Lecture


Zoals we de Chirurgendagen openden met 6 chirurgische toppers én een wetenschapper van wereldfaam, zo sluiten we de Chirurgendagen op vrijdagmiddag af met de nieuwe sessie, The Excellent Lecture. Een hooglerarensessie met een Nederlandse coryfee als spreker. De primeur wordt verzorgd door Harry van Goor.

Van Goor neemt ons mee naar de oudere patiënt en de ouder wordende chirurg. Vanuit dit perspectief deelt Van Goor zijn visie op de chirurg(ie) van de toekomst.

Het vak verandert exponentieel door innovatieve technologie, big data, telemedicine en zorg dichter bij huis. Is hierin nog of juist een plaats voor de ouder wordende chirurg? Kan hij het vak bijhouden of biedt juist de ervaring voordeel, vooral voor de oudere patiënt? Vragen die van Goor, zelf ruim over de helft van zijn carrière, zal proberen te beantwoorden. Jong niet geleerd, oud wel gedaan!

Meer info