P02. De techniek van de 1 poort TEP met een 7mm herbruikbare poort. Een goedkope en elegante oplossing voor liesbreukoperaties in de toekomst?


S. Pecceu, P.R. Fasioen

Donderdag 28 mei 2015

12:00 - 13:00u
Categorieën: posters

Parallel sessie: Posters


Inleiding
De laparoscopische totale extraperitoneale liesbreukoperatie (TEP) is uitgegroeid tot een populaire behandeling van liesbreuken. De minimaal invasieve techniek heeft meerdere voordelen zoals minder postoperatieve pijn en snel postoperatief herstel. In de literatuur is de toepassing van de TEP techniek met 1 conventionele herbruikbare 7mm poort nog niet eerder beschreven. Wij presenteren de techniek van een naaldgeassisteerde 1-poort TEP techniek met een conventionele herbruikbare 7 mm poort.

Materiaal en methoden
Bij 2 geselekteerde patiënten met ongecompliceerde liesbreuken en een lage BMI (20.15kg / m², 23.7kg/m2) werd een electieve TEP procedure uitgevoerd met een herbruikbare 7mm poort, een Verres naald en een heavy weight Prolene mesh als materiaal.

Resultaten
De procedures verliepen vlot en ongecompliceerd met een operatieduur van 24 en 32 minuten. Postoperatief verloop en follow-up na 1, 6 en 12 weken toonden geen bijzonderheden.

Discussie
De procedures werden weliswaar uitgevoerd door een ervaren laparoscopische chirurg, niettemin lijkt gezien het relatief gemak van alle fasen van de procedure, de techniek transportabel naar patienten met een hogere BMI en gecompliceerdere breuken. De vatbaarheid voor een brede adaptatie van de techniek verdient aan de hand van verdere studie middels consecutief en gerandomiseerd onderzoek aangetoond te worden.