P04. Pancreatoduodenectomie met colonresectie voor maligne tumoren


E.M.J. Marsman, T. de Rooij, D. Boerma, B.A. Bonsing, R.M. van Dam, C.H. van Eijck, M.F. Gerhards, I.H.J.T. de Hingh, G. Kazemier, J.M. Klaase, I.Q. Molenaar, G.A. Patijn, B.K. Pranger, J.J. Scheepers, P.J. Tanis, O.R.C. Busch, M.G.H. Besselink

Donderdag 28 mei 2015

12:00 - 13:00u
Categorieën: posters

Parallel sessie: Posters


Introductie
Pancreascarcinoom met doorgroei in het (meso)colon vereist soms een pancreatoduodenectomie met colonresectie (PD-colon). Hetzelfde geldt voor een coloncarcinoom wat peri-ampullair doorgroeit. Echter is onbekend wat de overleving na een dergelijke procedure is en of deze opweegt tegen de bijbehorende risico’s.

Methode
Patiënten die een PD-colon ondergingen in een van 13 centra tussen 1 januari 2004 en 1 oktober 2014 werden retrospectief geanalyseerd. Complicaties binnen 90 dagen postoperatief werden gescoord volgens de Clavien-Dindo score en de Comprehensive Complication Index (CCI, 0=geen complicatie, 100=overlijden). Overleving werd berekend per tumortype.

Resultaten
Van de 3218 pancreatoduodenectomiën werden 50 PD-colon patiënten [1.6%] geïncludeerd, 33[66%] mannen, mediane leeftijd 66 jaar. Preoperatieve beeldvorming toonde mesocolon doorgroei bij 2/40 [5%] periampullaire tumoren en periampullaire doorgroei bij 2/9 [78%] colontumoren. Histopathologisch onderzoek toonde 45 R0-resecties [92%], 3 R1-resecties [6%] en 1 R2-resectie [2%]. Complicaties traden op bij 43 patiënten [86%], waaronder gastroparese [n= 36(72%)], wondinfecties [n=17(34%)], delier [n=11(22%)], chyluslekkage [n=9(18%)], colon-naadlekkage [n=3(6%)], pancreasfistel [n=3(6%)] en mortaliteit [n=4(8%)]. De mediane CCI, 30 en 90 dagen postoperatief, was 35. Mediane postoperatieve overleving van patiënten met pancreascarcinoom [n=23(46%)] was 13 maanden [interkwartielafstand 5.5-21.1]. Eén-, drie- en vijfjaarsoverleving van deze patiënten waren respectievelijk 58%, 21%, 14%. Alle patiënten met coloncarcinoom [n=8(16%)] waren in leven bij mediane follow-up 19 maanden [interkwartielafstand 19.4-51.4].

Conclusie
PD-colon veroorzaakt relatief veel complicaties. De overleving bij PD-colon bij pancreascarcinoom is mogelijk korter dan bij een standaard pancreatoduodenectomie, maar heeft wel een vijfjaarsoverleving van 14%. Toekomstig onderzoek moet zich focussen op de toegevoegde waarde van PD-colon over niet-chirurgische behandeling.