P06. Kostenanalyse van complicaties na complexe digestieve chirurgie


J. Straatman, M.A. Cuesta, E.S.M. de Klerk, D.L. van der Peet

Donderdag 28 mei 2015

12:00 - 13:00u
Categorieën: posters

Parallel sessie: Posters


Achtergrond
Complicaties na complexe digestieve chirurgie zijn geassocieerd met een toename in morbiditeit en mortaliteit. Stijgende zorgkosten zijn van toenemend belang en een belangrijke factor hierin zijn postoperatieve complicaties. In deze studie werden de kosten als gevolg van complicaties in kaart gebracht. .

Methoden
Retrospectieve cohort studie van 399 patienten die complexe digestieve chirurgie ondergingen. Analyse van de totale kosten bestaande uit opnameduur, complicaties, diagnostiek en behandeling middels bootstrapping: waardoor substractie van het 95% betrouwbaarheidsinterval mogelijk is.

Resultaten
Voor één patiënt waren de gemiddelde kosten, gecorrigeerd voor ASA-classificatie en type operatie, € 8.584,81 (95% CI € 8.332,51 - € 8.860, 81) bij een ongecompliceerd beloop. € 15.412,96 (95% CI € 14.250,22 - € 16.708, 82) bij milde complicaties, en € 29.198,23 (95% CI € 27.187,13 - € 31.295, 78) na ernstige complicaties (p<0,001).

Conclusie
Deze resultaten geven inzicht in de ziekenhuiskosten geassocieerd met complicaties. Ernstige complicaties traden in 20% van de patiënten op dit besloeg 50% van de totale zorgkosten van deze patiëntengroep. Implementatie van een protocol gericht op vroege diagnostiek en behandeling van complicaties kan bijdragen aan een afname in morbiditeit, mortaliteit en bovendien erg kosteneffectief zijn.