P08. Nearly invisible lumpectomy (nil) : ‘onzichtbaar' en veilig.


A.A.G. Nijhuis, J.G. Bloemen, F.J. Vogelaar, P.H.A. Nijhuis

Donderdag 28 mei 2015

12:00 - 13:00u
Categorieën: posters

Parallel sessie: Posters


Wij bespreken de resultaten van de eerste 50 vrouwen met mammacarcinoom die zijn geopereerd met deze nieuwe techniek van borstsparende chirurgie, waarbij postoperatief uitwendig vrijwel niets te zien is.

Bij deze procedure wordt de incisie in de submammair plooi geplaatst, waarna de mamma wordt afgeprepareerd van de pectoralis en de tumor van binnenuit wordt verwijderd. Cosmetische resultaten zijn zeer goed: geen indeuking en geen zichtbaar litteken.

De vrouwen hadden een gemiddelde leeftijd van 56 jaar (mediaan 54, spreiding 40-80 jaar). 25 tumoren waren palpabel; de rest werd via draadlokalisatie verwijderd. Tumorgrootte: gemiddeld 1,6 cm (mediaan 1,5, spreiding 0,8- 3,4 cm).

pT-stadium : 2 ypT0, 5pT1b,1 ypT1c, 33pT1c, 9pT2. pN-stadium : 1Nx, 36 N0, 3 N1mic, 9 N1, 1 N2. Bij drie vrouwen trad een nabloeding op waarvoor re-operatie noodzakelijk was. Sneevlakken : 3x niet vrij waarna ablatio (1x verwacht maar wenste patiënte eerst een poging tot borstsparing); 4x focaal niet vrij zonder chirurgische consequenties.

Drie patiënten werden na NAC geopereerd met draadlokalisatie: in alle gevallen waren de sneevlakken vrij.

NIL is het summum van borstsparende therapie met nauwelijks zichtbare gevolgen. De resultaten van de eerste 50 NIL-procedures voor mammacarcinoom tonen dat de techniek goed en veilig uitvoerbaar is, ook bij niet-palpabele tumoren. Wel is extra aandacht nodig voor hemostasis. Aangezien deze techniek pas eind 2011 voor het eerst werd uitgevoerd is de oncologische follow-up nog minimaal; tot heden hebben zich nog geen recidieven voorgedaan.