P09. Het intestinaal microbioom en naadlekkage na colorectale chirurgie


J.B. van Praagh, M.C. de Goffau, I.S. Bakker, H.J.M. Harmsen, P. Olinga, K. Havenga

Donderdag 28 mei 2015

12:00 - 13:00u
Categorieën: posters

Parallel sessie: Posters


Doel
Naadlekkage na colorectale chirurgie kan leiden tot morbiditeit, reïnterventies, verlengde opnameduur en zelfs de dood. De oorzaak van naadlekkage kan bijvoorbeeld een slecht aangelegde anastomose, spanning op de anastomose of slechte circulatie zijn. Patiëntfactoren zoals diabetes of corticosteroïdgebruik beïnvloeden ook de wondgenezing van de anastomose. In veel gevallen is het echter onduidelijke waarom naadlekkage optreedt. Recent zijn wondgenezing, diabetes en de ziekte van Crohn gelinkt aan het intestinale microbioom. Het doel van deze studie is om het intestinale microbioom van patiënten met naadlekkage te vergelijken met patiënten met een genezen anastomose.

Methode
We onderzochten het microbioom in de verzamelde donuts van patiënten uit de C-sealtrial. Acht patiënten met naadlekkage werden geselecteerd en gematched aan acht controlepatiënten. We hebben het bacterieel 16S rDNA van beide groepen geanalyseerd met MiSeq sequencing. Statistische analyses werden gedaan tot op het speciesniveau . Principal component analyse en hiërarchische clustering analyse zijn gedaan en de microbiële diversiteit werd bepaald.

Resultaten
Een overvloed van bacteriën van de Lachnospiraceae-familie (P=0.001) en een lagere microbiële diversiteit (P=0.037) werd gevonden in de naadlekkagegroep vergeleken met de controlegroep. Body mass index was ook geassocieerd met de overvloed van de Lachnospiraceae-familie (P=0.022). Naadlekkage was tevens geassocieerd met een hoge score van principle component 1 en een lage microbiële diversiteit (zie figuur).

Conclusie
De bacteriële familie Lachnospiraceae en een lage microbiële diversiteit lijken gecorreleerd met de ontwikkeling van naadlekkage, mogelijk in samenhang met body mass index. We breiden nu de studie uit met analyse van alle beschikbare donuts van de C-sealtrial.