P14. VWING's voor ernstige aanprikproblemen bij arterioveneuze fistels


F. van Hoek, M. Cruijsen-Cuppen, H. van Hamersvelt

Donderdag 28 mei 2015

12:00 - 13:00u
Categorieën: posters

Parallel sessie: Posters


Bij hemodialyse patiënten is het van groot belang dat er een goede vaattoegang is, die bij voorkeur bestaat uit een autologe arterioveneuze fistel (AVF). Als er na maturatie een goed ontwikkelde shuntvene ontstaat, kan het mogelijk zijn dat deze vene niet goed aanprikbaar is door diepe ligging of hypermobiliteit van het vat. Sinds kort is er een titanium aanprikpoort (Venous Window Needle Guide - VWING) beschikbaar, die onderhuids op de shuntvene geplaatst kan worden. Het aanprikken wordt hierdoor eenvoudiger, waarbij gebruik gemaakt wordt van de button-hole techniek.

In ons centrum werden recent bij een viertal patiënten met ernstige aanprikproblemen bij ieder 2 VWING’s geplaatst. De gemiddelde leeftijd was 54 ± 10 jaar. Bij drie patiënten lag de shuntvene te diep en bij 1 patiënt was er sprake van hypermobiliteit. De AVF’s waren 2 maanden of ouder, waaronder 1 radio-cephale en 3 brachio-cephale fistels. De gemiddelde follow-up duur na aanleg van de VWING’s was 10,3 ± 6,4 maanden.

Bij alle patiënten verliep de operatieve procedure ongecompliceerd. Er waren geen wondinfecties. Na minimaal zes weken kon bij alle patiënten de AVF via de VWING's de eerste keer zonder problemen aangeprikt worden. Het aanprikken gebeurde eerst met scherpe naald en vervolgens met stompe naald volgens de button-hole techniek. Gedurende de gehele follow-up zijn er geen aanprikproblemen meer geconstateerd.

Concluderend lijkt de VWING, in onze beperkte patiëntengroep, een zeer fraaie en eenvoudige oplossing te zijn voor goed ontwikkelde AVF’s met ernstige aanprikproblemen. Hiermee kan een goed ontwikkelde AVF behouden worden.