Huishoudelijke vergadering NAPA (Physician Assistants)


Voorzitter(s): Annalie Braam-Joldersma

Vrijdag 29 mei 2015

15:30 - 17:00u in Baroniezaal

Categorieën: huishoudelijke vergadering


Vakgroep Physician Assistants (PA)-Heelkunde is in 2013 opgericht voor en door PA’s werkzaam binnen alle (sub)specialisaties van de heelkunde. De doelstelling van de vakgroep is de PA te profileren onder de chirurgen en het (definitief) inbedden van de functie binnen het medische team. Daarnaast is zij gericht op het ontwikkelen en realiseren van bij- nascholing voor de (ervaren) PA-heelkunde. Ook is biedt de vakgroep een mogelijkheid om landelijk de onderlinge contacten te verstevigen.

De vakgroep fungeert als klankbord naar de NVvH en onderhoudt deze contacten teneinde de genoemde doelstellingen te behalen.

Inhoud vergadering:

Tijdens de vakgroep vergadering komen bovenstaande punten aan bod. Er is speciaal aandacht voor het bespreken van het concept “consensusdocument taakherschikking” (NVvH en NAPA).

Meer info